อสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมด 2 รายการ

(กดเครื่องหมาย + เพื่อเปรียบเทียบทรัพย์สิน)

แสดงผล
+
ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

#100
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

  • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 1 ไร่ - 2 งาน -43 ตารางวา
  • วันที่ประเมินมูลค่า : 05 กันยายน 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : 1,286,000.- บาท

ราคาขายฝาก : 771,600.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

+
ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

#101
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

  • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 2 ไร่ - 2 งาน -46 ตารางวา
  • วันที่ประเมินมูลค่า : 05 กันยายน 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : 2,092,000.- บาท

ราคาขายฝาก : 1,255,200.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

เพิ่มรายการเพื่อเปรียบเทียบทรัพย์สิน

 
×

แจ้งเตือน!

สามารถเปรียบเทียบรายการสินทรัพย์มากสุด 5 รายการค่ะ