อสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมด 2 รายการ

(กดเครื่องหมาย + เพื่อเปรียบเทียบทรัพย์สิน)

แสดงผล
+
ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า 2 แปลติดกัน (สวนมะม่วง) ใกล้ ร.พ.แก้งคร้อ

#103
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า 2 แปลติดกัน (สวนมะม่วง) ใกล้ ร.พ.แก้งคร้อ

  • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 2 ไร่ - 3 งาน -86.9 ตารางวา
  • วันที่ประเมินมูลค่า : 31 ตุลาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : 2,611,180.- บาท

ราคาขายฝาก : 1,400,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

+
บ้านเดี่ยว: ที่ดินติดตลาดทุ่งลม อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้หมู่บ้าน ใกล้ ม.ราชภัฎเพชรบุรี

#104
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว: ที่ดินติดตลาดทุ่งลม อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้หมู่บ้าน ใกล้ ม.ราชภัฎเพชรบุรี

  • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 4 ไร่ - 1 งาน -89 ตารางวา
  • วันที่ประเมินมูลค่า : 23 พฤศจิกายน 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : 19,679,000.- บาท

ราคาขายฝาก : 15,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

เพิ่มรายการเพื่อเปรียบเทียบทรัพย์สิน

 
×

แจ้งเตือน!

สามารถเปรียบเทียบรายการสินทรัพย์มากสุด 5 รายการค่ะ