• ผู้ขายฝาก

  • ทำไมควรขายฝากกับเรา

  • ขั้นตอนการขายฝาก และ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  • เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Term of Use) สำหรับเจ้าของที่ดิน

    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Zazzet (ต่อไปนี้เรียกว่า " ซีแอซเซ็ท ") เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ใช้อธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงที่ใช้บังคับในการเข้าถึงสารสนเทศและ/หรือการใช้งานบน www.zazzet.com (เว็บไซต์) ซึ่งเป็นตลาดกลางผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและ/หรือบริการ ซีแอซเซ็ท ของ บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด โดยเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายกับผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เจ้าของที่ดิน" ซึ่งให้หมายความรวมถึงเจ้าของที่ดินที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ) กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

สนใจขาย / ขายฝาก